Informatie

Wat is het E.W.D. Hephaestus?

Het Eindhovensch Werktuigkundig Dispuut ‘Hephaestus’ is een gezelschap van heren die zich in de stad Eindhoven de werktuigbouwkunde eigen trachten te maken. Hephaestus is een dispuut van de Werktuigkundige studievereniging Simon Stevin en bestaat dus ook uit louter leden van de W.S.V. Simon Stevin. Het E.W.D. Hephaestus is één van de jongste disputen van Eindhoven, ontstaan in januari 2011 en officieel opgericht op 3 oktober 2011.

Het dispuut is vernoemd naar Hephaestus, de Griekse god van onder andere de technologie, de smeden, metaal en het vuur. Het wordt binnen het dispuut dan ook belangrijk gevonden dat de leden niet alleen theoretische, maar ook praktische werktuigbouwkundige vaardigheden opdoen door bijvoorbeeld een lascursus te volgen, of in één der beuncommissies van ons mam plaats te nemen.

De belangrijkste doelen van het dispuut zijn het stimuleren van de ontwikkeling van haar leden en het zorgen voor veel gezelligheid tussen leden onderling en tussen Hephaestus en de W.S.V. Simon Stevin. Hiertoe organiseert het E.W.D. Hephaestus jaarlijks ten minste twee activiteiten die openstaan voor alle leden van de W.S.V. Simon Stevin en natuurlijk komen alle leden van het dispuut regelmatig bijeen om samen te eten, borrelen etc.