Bestuurswissel 4 september 2019

4 september 2019

Op 4 september jongslede heeft er op de Algemene Vergadering van het E.W.D. Hephaestus een bestuurswisseling plaatsgevonden. De heer Timo Haakman is geïnstalleerd als Quaestor.

Het E.W.D. dankt de heer Kevin Looman voor al zijn werk en tijd dat hij in het dispuut heeft gestoken!