Op 5 september jongslede heeft er op de Algemene Vergadering van het E.W.D. Hephaestus een bestuurswisseling plaatsgevonden. De heer Kevin Looman is geïnstalleerd als Quaestor en de heer Daniël Lelivelt is ingehamerd als Praeses.

Het E.W.D. dankt de heren Jasper Rosito en Tim Jansen voor al hun werk en tijd dat zij in het dispuut hebben gestoken!