Acitiviteit: Vuurspuwen – 4 juni 2018

Jaarlijks organiseert E.W.D. Hephaestus meerdere activiteiten voor W.S.V. Simon Stevin. Natuurlijk heeft deze activiteit vaak iets te maken met de interesses van het dispuut, vandaar dat er twee jaar geleden de keuze was gevallen op een vuurspuwcursus. Deze vurige activiteit was een succes onder de werktuigbouwstudenten, en daarom is er dit jaar nogmaals een georganiseerd!

Na een korte uitleg gingen de deelnemers oefenen om een nevel te spuwen met water. Toen ze de techniek eenmaal onder de knie hadden, begonnen ze met het echte werk. Met vuurspuwolie en een fakkel werd campus van de TU/e al snel verlicht door alle vuurwolken die gespuwd werden door de kersverse vuurspuwers.

Nadat iedereen er in geslaagd was een fatsoenlijke vlam te blazen (en dit was vastgelegd met de camera voor alle vriendjes op het sociale media) werd er afsluitend een biertje gedronken in borrelruimte De Weeghconst.

Al met al was het wederom een succes en is onze leus deze dag weer goed tot zijn recht gekomen, ‘Door het vuur!’