In het weekend van 9 mei heeft er een prachtige aanstelling van 3 nieuwe leden plaatsgevonden. Waar er eerst een kleine vlam brandde, is dit inmiddels uitgegroeid tot een enorme vuurplaats waarin Radheyt, Vernuft en Sodaliteyt voortgloeit. Het E.W.D. Hephaestus is zeer verheugd dat de heren van Adrichem, Dekkers en Jansen zich voortaan lid mogen noemen.